Projekt STEP4GBV

V letech 2018 a 2019 jsme se stali partnery evropského projektu STEP4GBV, který je zaměřen na podporu, trénink a výměnu zkušeností v případě genderově podmíněného násilí.

Cílem projektu je zdokonalení kompetencí profesionálů díky budování kapacity aktivit tak, aby se dosáhlo lepšího propojení potřeb obětí násilí a terapie násilných osob. Dalším cílem je rozvoj a testování  nových nástrojů intervenčních metod.

Projektu se účastní organizace z Kypru, Itálie, Bulharska a České republiky.

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro lidská práva, rovnost a občanství (2014-2020)

LOGO EU

 

loga_STEP

 

 

Chci podpořit klienty střediska