Příběh první - Jak se žije v azylu

Paní S. do azylového domu nastoupila koncem roku 2020 a strávila zde půl roku. Byla zde se svým jedenáctiletým synem Davidem. Druhé dítě, dceru Izabelu (15 let), měla v tu dobu v dětském domově.

Paní S. do azylového domu přišla z výkonu trestu odnětí svobody zcela bez prostředků, bez vybavení domácnosti i bez dostatečného množství oblečení. Vše potřebné pro chod její domácnosti jsme jí zajistili. Paní S. byla cílevědomá a motivovaná ke zlepšení své situace, proto dokázala zvládnout mnoho věcí, aby se její sociální a rodinná situace zlepšila. Při spolupráci se svou klíčovou pracovnicí byla velmi aktivní a většinu záležitostí si zvládla obstarat sama, bez větších intervencí ze strany sociálních pracovníků azylu.Hlavními cíli paní S. byly: nalezení samostatného bydlení, řešení dluhové problematiky, nalezení vhodného přivýdělku a vyřízení sociálních dávek.

Hned po týdnu si paní S. zvládla vyřídit dávky hmotné nouze, protože její příjem nebyl dostatečný k pokrytí veškerých potřeb rodiny. Pobírala pouze invalidní důchod, ale ten téměř celý odcházel exekutorovi. Proto jsme jednali se soudem o pozastavení nebo snížení splátek jejích dluhů. To se podařilo a splátky dluhu jí byly sníženy na minimum.

Dalším krokem paní S. bylo nalezení zaměstnání. Jako osobě se znevýhodněním, jsme paní S. předali kontakt na organizaci Fosa, která lidem pomáhá v nalezení zaměstnání. Velmi brzy se paní S. podařilo najít zaměstnání v organizaci Tichý svět, kde prováděla úklid. Penězi, které si zde vydělala, mohla opět splácet své dluhy, uhradit nájemné v azylovém domě a pokrýt i další potřeby své rodiny.

V průběhu pobytu v AD se paní S. opět dala dohromady se svým bývalým partnerem, otcem dětí a plánovali žít společně. Nejprve si paní S. vyřídila žádost o magistrátní byt, kde by mohla žít společně se svým partnerem. Na vyřízení žádosti o magistrátní byt se čeká dlouho, tak jsme paní S. nabídli, že existuje organizace Společnou cestou, kde mohou žít celé rodiny v samostatných bytech. O toto bydlení si paní S. podala žádost. Její žádosti bylo vyhověno a  z AD Diakonie odcházela společně se svou rodinou do samostatného bydlení.

Chci podpořit klienty střediska