Dopisování s vězni

Cílem dobrovolnického projektu Dopisování s vězni je snížit negativní dopady výkonu trestu odnětí svobody na jedince, podpora jeho resocializace a podpora přípravy na život po propuštění. Pomocí dopisů je klientovi poskytována psychosociální podpora, je mu umožněn kontakt se světem „za zdí“, sdílení starostí, radostí a zájmů v bezpečném prostředí a také smysluplné trávení času.

I pro dobrovolníky přináší program mnohé benefity. Umožňuje jim seznámit se s neznámým prostředím, mít radost z psaní dopisů a z příchozích listů od klientů, případně skrz dopisy poznat i více sám sebe. V průběhu roku nabízíme dobrovolníkům supervize a různé vzdělávací semináře.

Dobrovolníci si dlouhodobě píší s jedním stálým klientem. Zájemci o dopisování musí být starší 18 let, mít ukončené středoškolské studium (nebo studovat) a mít čistý trestní rejstřík. Frekvence psaní dopisů je alespoň jednou měsíčně a to z dopisovny nedaleko I. P. Pavlova (otevřená je ve všední dny od 9 do 20 h). Z důvodu bezpečnosti dobrovolníků i klientů není možné psát dopisy z domova.

leták zde

Rádi byste se zapojili do programu dopisování s vězni?

Kontakt:                                                                                                                                                     Mgr. Vendula Honzlová Exnerová; tel. 777 734 181, e-mail: dopisovani.sos@diakonieskp.cz.           Bc. Iva Satrapová, DiS.

informace o programu

 

Chci podpořit klienty střediska