dobrovolníci v rodinách

Chcete spolu s námi pomáhat dětem a trávit s nimi volný čas? Chcete jim pomáhat s učením, chodit na procházky a hrát si s nimi?

Kontaktujte naši koordinátorku, Janu Bulákovou, tel: 730 852 345, 777 734 183                           e-mail: bulakova@diakonieskp.cz, ZhoB5fed9.IB52~f07c-U75c-gvo99f4Ys

Můžete si přečíst příběh našeho dobrovolníka "Jsme na jedné vlně"

letak Dobrovolníci v rodinách

Náš dobrovolník                                                                       

 • rád tráví čas s dětmi
 • nečeká finanční satisfakci
 • je ochoten věnovat dlouhodoběji alespoň hodinu týdně svého volného času
 • chce předávat své zkušenosti na tom pravém místě
 • je starší 18 let, ale jinak na jeho věku nezáleží
 • nemusí disponovat speciálními znalostmi a dovednostmi
 • má chuť dělat i něco navíc

Co našim dobrovolníkům nabízíme

 • pravidelné supervize vedené zkušeným supervizorem
 • kontakt s koordinátorem dobrovolníků
 • zdarma vstupní školení a průběžná vzdělávání   
 • možnost získání osvědčení o aktivní účasti v projektu
 • pojištění
 • zkušenost v práci s dětmi z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • činnost v kolektivu podobně naladěných lidí

Co od našich dobrovolníků očekáváme

 • mlčenlivost a diskrétnost ve vztahu k rodině i organizaci
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost, osobnostní zralost a emoční stabilitu
 • účast na setkáních s dítětem, supervizích a hodnotících schůzkách
 • kontakt dle potřeby s koordinátorem dobrovolníků
 • ukončené středoškolské studium s maturitou
 • ochotu dojíždět za dítětem v rámci MHD

Náplň dobrovolnické činnosti

 • dobrovolník dochází zpravidla na 1-3 hodiny týdně za konkrétním dítětem
 • společně se věnují aktivitám, které jsou stanoveny v půlročním individuálním plánu (tyto činnosti vychází z individuálních potřeb dítěte)
 • činnosti zahrnují pomoc při domácí přípravě do školy, psaní úkolů a přípravu na zkoušky, hledání smysluplného využití času, asistenci při volnočasových aktivitách, ale především také hry, společné povídání a relaxaci.
 • dobrovolník podepisuje smlouvu, ve které se zavazuje k dodržování pravidel spolupráce
 • s ohledem na spolupráci s dítětem a zejména podpora při přípravě do školy a doučování, je vhodné, aby mohl být dobrovolník  v programu minimálně 6 měsíců
 • zasílá pravidelná písemná hodnocení společných setkávání s dítětem
 • je  dítěti oporou, parťákem a pomocníkem

Co není náplní činnosti dobrovolníků v rodinách

 • dobrovolník nemusí dělat nic, v čem mu brání překážky, čeho se obává a co mu činí nepříjemnosti
 • nemusí také plnit nestandardní požadavky rodiny, které nejsou v souladu s původní dohodou
 • dobrovolník není odborník pro rodiče, právník, psycholog ani misionář
 • dobrovolník nekomunikuje svým jménem s jinými institucemi
 • dobrovolník si nevodí dítě k sobě domů
 • neinvestuje do rodiny ani do dítěte žádné finanční prostředky
 • dobrovolník není „kámoš napořád“

Od zájemce k dobrovolníkovi

 • Elektronicky vám zašleme vstupní dotazník pro zájemce.
 • Pozveme si vás ke vstupnímu rozhovoru a na vstupní školení, které je nedílnou součástí přípravy budoucího dobrovolníka. Zde získáte všechny potřebné informace.
 • Po náležité přípravě vám co nejdříve zprostředkujeme kontakt s konkrétní rodinou, za kterou budete docházet do jejího domácího prostředí, azylového domu či na jiné, předem dohodnuté místo.
 • S dítětem se budete pravidelně setkávat dle svých časových možností i možností rodiny.
 • V průběhu spolupráce určitě sledujte svůj email. Budeme vám posílat instrukce a jiné důležité informace, ale také nabídky různých kurzů.

Již teď se na Vás těšíme, a pokud si nejste jisti, zda se můžete připojit k projektu „Dobrovolníci v rodinách“, a chcete přesto nějakou formou pomoci, neváhejte se na nás obrátit, společně vymyslíme, čím byste mohli přispět.

Program nabízí

 • přípravu dítěte do školy (plnění domácích úkolů, organizace školních povinností, zlepšování školních výsledků, motivace ke vzdělání)
 • trávení volného času (vycházky, sportovní aktivity, návštěvu kina, výstavy, divadla)

 Komu je program určen

 • rodinám pečujícím o děti do 18 let, žijícím na území hl. m. Prahy
 • rodinám spolupracujícím se Službou pro rodinu a dítě a s Orgánem sociálně - právní ochrany dítěte (OSPOD)
 • dětem v náročné životní situaci, v které nemohou zvládat aktivity sami nebo s pomocí rodičů

Kde spolupráce probíhá – dobrovolník dochází přímo do rodiny (příp. knihovna, studovna nebo prostory služby)

Jak často – dobrovolník se schází s dítětem min.1 hod týdně

Jak spolupráce probíhá

 1. Schůzka - rodina osloví pracovníka služby s žádostí o dobrovolníka a domluví si schůzku. Během schůzky pracovník mapuje situaci v rodině a individuální potřeby dítěte. Následně hledá vhodného dobrovolníka pro dítě. Pokud to kapacita dobrovolníků umožní, realizuje se další setkání.
 2. Schůzka – rodina a pracovník se setkají s koordinátorem programu a konkrétním dobrovolníkem, kde uzavřou Dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti a domluví se o náplni spolupráce. Od této chvíle se může dítě s dobrovolníkem setkávat.
 3. Schůzka – po 6 měsících se koná další setkání za účelem vyhodnocení dosavadní spolupráce, která může být ukončena nebo pokračuje dál.

Po celou dobu spolupráce je rodina v pravidelném kontaktu s pracovníkem služby, který rodině poskytuje poradenství, podporu a nabízí další související služby – komunikaci se školou (doprovod) a dalšími odborníky, nácvik přípravy do školy apod.

Pravidla spolupráce

Rodina vytváří vhodné podmínky pro činnost dobrovolníka – zajišťuje klid, prostor, dítě je v dohodnutém termínu na domluveném místě

 • rodina dodržuje termíny schůzek, ruší schůzku pouze ze závažných důvodů a s dostatečným předstihem
 • rodina je v pravidelném kontaktu s pracovníkem služby, min. 1x za měsíc
 • rodič není díky pomoci dobrovolníka zbaven rodičovské zodpovědnosti a zapojuje se dále aktivně do přípravy dítěte do školy.

 

Chci podpořit klienty střediska