Dobrovolníci SOS centra

Zapojení dobrovolníků má v SOS centru Diakonie dlouholetou tradici. Dobrovolníci přinášejí do práce s klienty a do pracovního týmu svou autentickou životní zkušenost a zájem o těžkosti člověka. Pomoc dobrovolníků umožňuje odborným pracovníkům využít čas, který by museli věnovat činnostem jako např. práce s databází, knihovnou, pomocnými administrativními pracemi apod. k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě.

Dobrovolníci jsou lidé různých profesí starší 18 let. Dobrovolníci jsou ke své činnosti motivovaní zájmem o lidi a jejich problémy, sociálním cítěním, ochotou pro druhé něco udělat, touhou být užitečný. Dobrovolníkem se může stát student, který má možnost získat dovednosti pro pomáhající profese, nebo ten, kdo má zájem studovat obory jako sociální práce, psychologie, teologie. Dobrovolníkem se také stávají lidé, kteří jsou nezaměstnaní, absolventi bez praxe, maminky na mateřské dovolené, kteří mají možnost získávat sociální dovednosti, udržovat kontakt s pracovním prostředím, které je motivující a posilující v získání pracovního místa, což může mít pozitivní vliv na jejich rozhodnutí o novém pracovním směřování.

Dobrovolníci procházejí strukturovaným zácvikem, v němž se seznámí s metodikou práce a s pravidly služby klientovi podle konkrétního programu (kontakt osobní, telefonický, elektronický). 

Dobrovolníci zastávají v souladu se svými dovednostmi a motivací činnost kontaktní, informativní, zapojují se do organizačních a propagačních aktivit SOS centra (pomoc s knihovnou, informační databází, pomoc při jarmarku, veřejných sbírkách apod.).

Kontakt:

Máte o dobrovolnictví v SOS centru zájem? Kontaktujte Mgr. Ivanu Průškovou; tel. 730 852 861, e-mail: ZhoB5fed9bpsOcekVX~nZZag9brC1%29g.

Přečtěte si také náš informační leták.

 

 

Chci podpořit klienty střediska