Jak můžete práci Diakonie SKP podpořit?

Velmi si vážíme všech našich dárců, sponzorů i partnerů. Bez nich by naše práce nebyla možná. Chcete nám také pomoct? Podpořit nás můžete různě, finančně, materiálně nebo dobrovolnicky.

Pojďtě s námi před Vánoci udělat radost těm lidem, kteří si vzhledem ke své nemoci, nebo postižení, stáří, osamělosti či špatné sociální situaci nemohou dovolit slavit Vánoce tak, jako my ostatní, se vším co k tomu patří…

darovat dárek pro lidi v nouzi

Jsme za každou formu podpory vděčni a vážíme si vašeho zájmu o potřebné!

Všechny prostředky, které získáme, jsou určeny výhradně na služby naší organizace. Prostředky jsou shromažďovány na transparentním účtu a podléhají  přísné kontrole. Samozřejmostí, kterou dárcům nabízíme, je potvrzení o daru.

V případě jakýchkoliv dotazů k dárcovství kontaktujte Hanu Jahodovou, DiS. - fundraising organizace, tel. 777 157 377, email: 58uyU~l7TlxzQOQ-48xy4794Ys.

Chci podpořit klienty střediska