Jak můžete práci Diakonie SKP podpořit?

Velmi si vážíme všech našich dárců, sponzorů i partnerů. Bez nich by naše práce nebyla možná. Chcete nám také pomoct? Podpořit nás můžete různě: finančně, materiálně, dobrovolnou prací, běžným nákupem na e-shopech, nebo odkazem ze závěti.

Pomoc lidem v nouzi

Jsme za každou formu podpory vděčni a vážíme si vašeho zájmu o potřebné!

Všechny prostředky, které získáme, jsou určeny výhradně na pomoc lidem v nouzi a těžkých životních situacích. Prostředky jsou shromažďovány na transparentním účtu a podléhají přísné kontrole. Samozřejmostí, kterou dárcům nabízíme, je potvrzení o daru.

V případě jakýchkoliv dotazů k dárcovství kontaktujte pracovníky péče o dárce Hanu Jahodovou, DiS., tel.: 777 157 377, email: 58uyU~l7TlxzQOQ-48xy479k6ikmb a Janu Křížovou, DiS., tel.: 730 852 872 email: krizova.skp@diakonieskp.cz.

 

Chci podpořit klienty střediska