Jak můžete práci Diakonie SKP podpořit?

Velmi si vážíme všech našich dárců, sponzorů i partnerů. Bez nich by naše práce nebyla možná. Chcete nám také pomoct? Podpořit nás můžete různě:

Jsme za každou formu podpory vděčni a vážíme si vašeho zájmu o potřebné!

Všechny prostředky, které získáme, jsou určeny výhradně na služby naší organizace. Prostředky jsou shromažďovány na transparentním účtu a podléhají  přísné kontrole. Samozřejmostí, kterou dárcům nabízíme, je potvrzení o daru.

V případě jakýchkoliv dotazů k dárcovství kontaktujte Hanu Jahodovou, DiS. - fundraising organizace, tel. 777 157 377, email: 58uyU~l7TlxzQOQ-48xy4794Ys.

Chci podpořit klienty střediska