Poděkování

V měsíci březnu se nám podařilo vyúčtovat a dokončit sbírkovou akci „Vánoční dárek pro lidi v nouzi“, kterou naše středisko pořádá již 5. rokem pro klienty střediska.  Rádi bychom jménem celého střediska poděkovali za velkorysou věcnou i peněžitou pomoc s touto akcí, která se nám v loňském roce velmi vydařila a také velmi rozrostla. Podařilo se tak vánočními dárky obdarovat děti ze sociálně slabých rodin, některé sociálně slabé rodiny, klienty služby Dobroduš, maminky s dětmi v azylovém domě, ale i všechny klienty pečovatelské služby Ďáblice a Vinohrady - Vršovice.

Velice si ceníme této velkorysé pomoci, na které se podíleli převážně soukromí dárci. Děkujeme zejména panu Bouškouvi a zaměstnancům firmy Linet za skvělou pomoc s vánoční akcí, dále zaměstnancům firmy Edwards za dobrou spolupráci a pomoc s vánočními dárky pro děti a klienty Dobroduše, nadačnímu fondu Puštík pomáhá při ZŠ Londýnská za pomoc a obdarování nejen dětí, ale i seniorů  a dále zaměstnancům firmy Misha hair za dárky pro děti i seniory a také celé řadě soukromých dárců. Zejména pak děkujeme paní Pilzové, která zorganizovala velkou materiální i finanční sbírkovou akci mezi svými přáteli ve prospěch našich dětských klientů ze sociálně slabých rodin, rodin v nouzi a klientů pečovatelské služby Ďáblice a Vršovice.

Děkujeme za skvělou organizaci a koordinaci, za velmi milou spolupráci a vstřícnost k potřebám našich klientů. Společně jsme tak pomohli vykouzlit příjemnou vánoční atmosféru a radost tam, kde často se jí často vzhledem náročné životní situaci mnoho nedostává. Rodiny, které se ocitají ve velmi tíživé situaci, prožily tak vánoční svátky o něco radostněji. Děkujeme za ohromné úsilí, které všichni zúčastnění na pořízení všech darů a další materiální i finanční pomoci vynaložili.

Pracovníci péče o dárce