Jaký byl letošní Jarmark u Ludmily?

Letos po velmi dlouhé době, kdy se Jarmark u Ludmily každoročně 3. čtvrtek v září koná, bylo větrno a deštivo. Ani špatné počasí však neodradilo ty, kteří na náměstí Míru prezentovali výrobky chráněných dílen z různých koutů České republiky, ani návštěvníky, kteří na jarmark zavítali. Bohatý kulturní program, bleší trh "Dobrobleší", výstava výtvarných a literárních děl klientů s duševním onemocněním a také atrakce pro děti zpříjemnily tuto celodenní akci. Hlavním záměrem jarmarku bylo neformální setkání široké veřejnosti s pracovníky neziskových organizací se sociálně zdravotní působností.

Letos se jarmark konal již po jednadvacáté a poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci jarmarku podíleli, protože jeho organizace  je velmi náročná. V současné době již probíhají první přípravy na Jarmark u Ludmily 2018.

Děkujeme donátorům a sponzorům, zejména Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 2, kteří jarmark finančně podpořili.

Chci podpořit klienty střediska