Jedinečnost, důstojnost, respekt

 • vycházíme ze základního křesťanského principu - člověka vnímáme v jeho jedinečnosti
 • klienta respektujeme – jak jeho osobnost, tak jeho potřeby
 • zachováváme klientovu důstojnost – každý klient je pro nás partnerem
 • u dětí a mladistvých respektujeme i jejich rodiče/jejich blízké osoby
 • ke klientovi přistupujeme individuálně, poskytujeme mu službu tak, jak ji potřebuje
 • chráníme soukromí klienta – o klientovi, jeho rodině a průběhu služby mluvíme pouze v rámci pracoviště
 • klientovi pomáháme tam, kde nestačí vlastními silami, v ostatních činnostech jej podporujeme
 • ke klientovi přistupujeme bez předsudků a bez jakékoliv formy diskriminace
 • naše služby jsou postaveny na odbornosti – jsme schopni posoudit klientovy možnosti a míru rizika v dané situaci, vyhodnotíme, kdy klient může zvládnout situaci sám a kdy s naší pomocí

Víra, naděje, láska

 • je východiskem naší činnosti
 • chceme přispívat k šíření dobra v našem nedokonalém světě
 • smyslem naší pomoci je úsilí o zlepšení kvality života lidí
 • v kontaktu s klienty uplatňujeme empatický přístup a profesionální trpělivost

Profesionalita a odbornost

 • profesionální odpovědnost je nadřazena soukromým zájmům pracovníků
 • každý pracovník odpovědně plní své pracovní povinnosti, aktivně napomáhá dobrému jménu a rozvoji organizace
 • profesionálně se rozvíjí, zvyšuje svou kvalifikaci a v praxi uplatňuje novépřístupy a metody
 • ohleduplnost, slušnost a vstřícnost je považována za samozřejmou součást jednání každého našeho pracovníka

 

 

Chci podpořit klienty střediska