Historie Diakonie ČCE - SKP v čase a datech 

1989 – 1.11. SOS centrum za pomoci dobrovolníků začalo poskytovat krizovou pomoc v kostele U Salvátora pod vedením Vandy Rosecké

1990 – vznik pečovatelské služby SKP, vytvoření Šatníku pro sociálně slabší občany v Klimentské ulici, Praha 1 navázání spolupráce s dalšími nově vzniklými středisky v rámci celé Diakonie ČCE

1991 – sociálně pastorační a poradenské služby SKP přijetí nového statutu Diakonie ČCE s vytvořením jednotlivých středisek a sekcí

1992 – Diakonie ČCE – SKP získalo právní subjektivitu. Od 1.3.1992 stěhování SKP a SOS centra ze sboru U Salvátora do Husova domu v Jungmannově ulici; rozšíření a profesionalizování sociální pomoci součástí krizové pomoci je dopisování s vězni pečovatelské služby jsou poskytovány v obvodech Prahy 1, 2 a 3

1993 – pečovatelská služba SKP získala nové prostory v přízemí domu Vinohradského sboru ČCE na Korunní 60, Praha 2

1994 – nástup nové ředitelky Mgr. Jindřišky Krpálkové rozšíření Telefonické linky o Gay-linku pomoci

1995 – Diakonie ČCE-SKP v Praze získalo od MČ Praha 5 do pronájmu jednopatrový dům se záměrem poskytovat v něm sociální služby; v přízemí domu začala působit terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba pro Prahu 5 a 6; listopad 1995 vznik pečovatelské služby v Obecním domě v Ďáblicích, v Praze 8

1996 – vybudován azylový dům pro maminky s dětmi Ezer - slavnostní otevření v březnu; zahájení provozu linky důvěry v SOS centru 1.ročník Jarmarku u Ludmily v Klimentské ulici – vytvoření tradice pro každoroční setkávání neziskových organizací,

1997 – zavedení pravidelných supervizních setkání pro pracovníky pečovatelské služby zapojení linky důvěry do systému pomoci po povodních (bezplatná zelená linka); aktivní podíl na zakládání profesní organizace Česká asociace pracovníků linek důvěry Studentská linka důvěry – večerní provoz zajišťovaný dobrovolníky; rekonstrukce prostor v Belgické 22 v přízemí – pro SOS centrum a kancelář SKP; stěhování SOS centra z Jungmannovy ulice do nových prostor v ulici Belgická 22, Praha 2; prosinec - zahájení provozu SKP a SOS centra v Belgické 22 zavedení pravidelných supervizních setkání pro pracovníky pečovatelské služby

1998 – na Vinohradech a na Klamovce začínáme 2 – 3 x ročně organizovat tréninky paměti pro seniory; první mezioborová konference o pastoraci a psychoterapii

1999 – od října nástup nové ředitelky Mgr. Libuše Roytové pravidelné otevřené semináře k tématům z oblasti sociální práce a psychologické pomoci; organizace mezioborové konference na téma „Autorita a využívání moci“ 3.ročník Jarmarku u Ludmily se konal poprvé na náměstí Míru, Praha 2

2000 – vytvořen Klub seniorů v prostorách SOS centra rozvoj vzdělávacích aktivit, zahájení výcviku dobrovolníků v telefonické krizové intervenci pod vedením PhDr.Baštecké v SOS centru; podpora terénních pečovatelských služeb v Praze 8 z grantu OSF; podpora pečovatelských služeb dětských klientů z grantu Dětský mozek

2001 – zahájení provozu Internetové linky důvěry v rámci Šatníku jsou pravidelně předávány hračky pro děti neurologického oddělení při poliklinice v Praze 1 vytvořena ker. dílna v domě Ezer pro aktivní využití volného času dětí benefiční koncert v kostele U Salvátora- z darů zakoupeno auto pro dopravu klientů se zdravotním postižením 2002 – přestěhování pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice do nových prostor ve Vršovicích, Kozácká 23; koncem roku zde proběhlo natáčení reportáže pro pořad ČT Barvy života 1. ročník Pečovatelky roku Den otevřených dveří k 10. výročí získání právní subjektivity SKP Pomoc při povodních – vznik pracovního týmu, který pomáhal lidem zasaženým povodněmi

2003– v rámci akce Pečovatelka roku byla oceněna Martina Cenková z PS Vinohrady – Vršovice; kurzy trénování paměti pro seniory zahájení veřejné sbírky na podporu činnosti SKP pořádání VI. mezioborové konference na téma „Rány osudu“ benefiční koncert v kostele U Salvátora

2004 – projekt na rozšíření a zkvalitnění terénní péče o seniory a lidi se zdravotním postižením v rámci programu EU Phare, rozšíření nabídky pečovatelských služeb do příměstských částí Prahy; zakoupení auta se speciální úpravou pro přepravu lidí s invalidními vozíky pořádání VII. mezioborové konference na téma „Smíření něco stojí aneb o příležitostech v krizích jedince, rodiny, komunity“

2005 – odstartování projektu Zavádění standardů kvality do sociálních služeb ve střediscích Diakonie ČCE; akreditace Linky důvěry Diakonie a Gay linky pomoci profesní organizací ČAPLD; přestěhování části SKP do nových prostor v Bruselské ulici; rozšíření prostoru konzultoven v SOS centru

2006 – zahájen projekt „Dobroduš“ pro lidi s duševním onemocněním; rozšíření provozní doby pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice i na víkendy a svátky konzultace kvality ve službách SOS centrum, azylový dům, linka důvěry prodloužení provozu SOS centra do 20 hod. partneři SPJ v projektu ESF Motivační programy v Praze „Získej zaměstnání“ vylepšení prostředí azylu, nový nábytek za podpory NROS ze sbírky Pomozte dětem! a Henkel a.s. a oprava fasády za finanční podpory MČ Prahy 5

2007 – pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice rozšířila služby na večery; registrace sociálních služeb – krizová pomoc SOS centrum, azylové ubytování pro matky s dětmi, služby následné péče, pečovatelské služby Klamovka, Ďáblice a Vinohrady –Vršovice projekt NROS a EU na zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v organizaci z podpory Výboru dobré vůle Olgy Havlové byly nakoupeny nové kompenzační pomůcky pro seniory a lidi s postižením podpora dobrovolnických aktivit v Dobroduši, Dopisování s vězni a v SOS centru nadací Adra a Ministerstvem vnitra ČR

2008 – zahájení projektu „Děti jsou dar“ terénní práce v ohrožených rodinách

2009- realizace pilotního projektu pro násilné osoby a všechny, kdo mají potíže s agresí ve vztazích v SOS centru Diakonie - zaregistrování terénní práce v ohrožených rodinách jako sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb. - zaregistrování odlehčovací služby Vinohrady –Vršovice

2010 - Stěhování SOS centra do nových prostor na ulici Varšavská 37, Praha 2. V květnu 2010 byla zahájena terapeutická skupina násilných osob. Funguje jako jediná v ČR.

Chci podpořit klienty střediska