DIAKONIE ČCE - SKP V PRAZE

Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou od 1992. V čele střediska je ředitelka a správní rada. Podílíme se na programech předcházejících nežádoucím jevům spojených s životem

Poslání: pomáháme každému, kdo naše služby potřebuje

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Více...

Poskytujeme služby sociální prevence a sociální péče.

Od 25. května 2018 platí ve všech státech EU nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace o zpracování osobních údajů vydává i naše středisko a najdete je zde.

 

 

Chci podpořit klienty střediska