Služba pro rodinu a dítě

podporuje rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí.

Více na www.rodina.diakonie.cz

Služba pro rodinu a dítě poskytuje podporu rodinám, které mají těžkosti:

  • v komunikaci v rodině
  • se školním neprospíváním dítěte
  • problémovým chováním dítěte
  • emoční nepohodou nebo traumatickými zážitky dítěte
  • s nejistotou ve výchově
  • s rozpadem rodiny
  • s obtížnou životní situací (duševní nebo tělesné onemocnění, závislost na návykových látkách, domácí násilí, nezaměstnanost, ztráta bydlení, rodič ve výkonu trestu odnětí svobody apod).

Služba je poskytována bezplatně.

Korespondenční adresa

Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - středisko Praha
Belgická 22
Praha 2
12000

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Veronika Tichá
Telefon: 730 852 859
E-mail: ~hqs4Z4WH_vk1~da03CBR654Ys
Www: www.rodina.diakonie.cz

Chci podpořit klienty střediska