Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o naplňování jejich individuálních potřeb, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Cíle                

  • podporovat klienty vést běžný způsob života
  • umožnit klientům setrvat co nejdéle v domácím prostředí
  • pomáhat klientům ke snížení izolace a sociálního vyloučení

Cílová skupina  

  • senioři nad 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
  • dorost od 16ti let a dospělí se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, kteří potřebují z důvodu zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb

Zásady poskytovaných služeb

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících zásad, které považuje za svůj závazek:

  1. Zachování lidské důstojnosti klienta
  2. Respektování práv klienta a ochrana jeho soukromí
  3. Individuální přístup k potřebám klienta
  4. Podpora samostatnosti klienta a jeho odpovědnosti za vlastní život

Co poskytujeme

Poskytujeme např. pomoc při osobní hygieně, při udržování domácnosti, s přípravou a podáním jídla, zajistíme nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři, na úřady apod. Samozřejmostí je poskytování základního sociálního poradenství a pomoc při jednání s úřady. Při poskytování služeb spolupracujeme také s lékaři, rodinou a dalšími institucemi. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klientem. Na jejich úhradě se podílí klient podle platného Sazebníku Pečovatelské služby Vinohrady - VršoviceKlient má možnost požádat prostřednictvím Úřadu práce v místě svého bydliště o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.

Kdy a kde působíme

pondělí – pátek:    8:00 – 19:00
víkendy, svátky:    7:00 – 15:00

Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice – Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje terénní pečovatelské služby v domácnostech klientů v oblasti Prahy 2, 3 a 10.

Roční kapacita služby je 65 klientů.

Dokumenty:

Kontakt:

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice - Diakonie ČCE - SKP v Praze
Bruselská 298/4
120 00 Praha 2
mobil:777 734 169, 777 734 179
e-mail: ckFy.77_VX~nZZag9brC1%29g

Chci podpořit klienty střediska