Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice

nabízí služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány jejich potřeby a zvyky. Poskytujeme např. pomoc při osobní hygieně, při udržování domácnosti, s přípravou a podáním jídla, zajistíme nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři, na úřady apod. Samozřejmostí je poskytování základního sociálního poradenství a pomoc při jednání s úřady. Na přechodnou dobu zapůjčíme kompenzační pomůcky: francouzské hole, sedačky do vany, vozíky, toaletní židle a pomůžeme při nácviku jejich používání. Při poskytování služeb spolupracujeme také s lékaři, rodinou a dalšími institucemi. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klientem. Na jejich úhradě se podílí klient podle platného Sazebníku Pečovatelské služby Vinohrady - Vršovice. Klient má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 19:00

víkendy, svátky:   7:00 – 14:00

Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.

sazebník zde

formulář Žádosti poskytování pečovatelských služeb ke stažení zde

Kontakt:
Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice

Kozácká 24/23

101 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 740 448

mobil: 777 734 179, 777 734 169

e-mail: ckFy.77_TlxzQOQ-48xy4794Ys