PEČOVATELSKÁ SLUŽBA klamovka

Pečovatelská služba Klamovka poskytuje seniorům se sníženou soběstačností a dalším osobám se sníženou soběstačností (s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením), péči a podporu při zvládání domácnosti a péči o vlastní osobu tak, aby mohli co nejdéle zůstat doma.

Pracovníci zachovávají důstojnost klientů, respektují jejich potřeby a přistupují k nim individuálně.

Služba je poskytována i dětem od jejich narození a lidem s postižením bez rozdílu věku, o které se jinak stará rodinný příslušník, který však potřebuje pomoc, protože péči v některých úkonech sám nezvládá (např. pomoc s koupáním).

Provozní doba:

pondělí – pátek:    8:00 – 20:00
víkendy, svátky:    8:00 – 18:00

Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.

Dokumenty:

Sazebník Klamovka

Kontakt:

Pečovatelská služba Klamovka - Diakonie ČCE - SKP v Praze
Podbělohorská 2072/7
150 00 Praha 5
tel/fax: 257 214 083
mobil: 777 734 176
e-mail: 6enw5fa7VX~nZZag9brC1%29g

Chci podpořit klienty střediska