Pečovatelské služby

Poskytujeme podporu seniorům se sníženou soběstačností a lidem se zdravotním postižením, kteří se rozhodli setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Usilujeme o zachování kvality jejich života, snižovat osamělost a sociální vyloučení.

Poskytujeme pečovatelské služby na 3 samostatných pracovištích

Pro poskytování pečovatelských služeb není podmínkou trvalé bydliště uživatele v místě poskytování našich služeb, ale oblast, kde naše pečovatelské služby působí.

Chci podpořit klienty střediska