Postup podání žádosti o azylové bydlení v AD Diakonie SKP v Praze

  1. Zavolejte a sjednejte si schůzku na sepsání žádosti o službu. Využijte telefonní kontakty níže.
  2. Dostavte se na sepsání žádosti ve sjednaný čas na naše kontaktní místo SOS Centrum – Varšavská 37, Praha 2. Jakmile budete mít žádost sepsanou, založíme ji do naší evidence a v moment uvolnění kapacity Vás pozveme na výběrové řízení.
  3. Dostavte se na výběrové řízení ve sjednaný čas na naše kontaktní místo: SOS Centrum – Varšavská 37, Praha 2. Na výběrovém řízení vybíráme zájemkyni nacházející se momentálně v nejtíživější životní situaci. Přihlížíme k bytové situaci, spolupráci s dalšími organizacemi, očekávání žadatelky a její snaze na zlepšení její situace.
  4. Nejdéle do 14 dnů  Vás budeme informovat o výsledku výběrového řízení a domluvíme se na dalším postupu.

Kontakty pro sepsání žádosti o službu:

777 734 173; 257 211 945

Objednat se k sepsání žádosti lze i u  vedoucího azylu Bc. Petra Porady na tel. 777 734 190, nebo na telefonu v kanceláři AD: 257 211 945.
Jinou formou (dopis, e-mail) je možné žádost podat jen v případě, že nelze přijet osobně. Žádost je nutné později doplnit osobním rozhovorem. 

e-mail:azyl@diakonieskp.cz

Chci podpořit klienty střediska