Azylový dům pro maminky s dětmi

když jste v těžké situaci a nemáte bydlení...

Azylový dům pro matky s dětmi

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je poskytnout pomoc a podporu osamělým matkám od 18 let z Prahy a jejich nezletilým dětem překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Služba usiluje o zachování rodinného soužití, předchází odebrání dětí z péče matky a pomáhá snižovat riziko sociálního vyloučení.

Pomoc a podpora je poskytována formou dočasného ubytování, sociálního poradenství a dalších činností uživatelkám, které aktivně spolupracují na obnovení a rozvíjení svých sociálních dovedností, učí se využívat vlastní síly, schopnosti a zdroje tak, aby byly schopny řešit své problémy samostatně a staly se postupně nezávislými na sociální pomoci.

Ceník poplatků za služby - azyl

V letech 2017 a 2018 se azylový dům pro matky s dětmi stal součástí projektu:

"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

reg. č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018.

Je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Praha na období 2016 - 2018.

Logo OPZ barevn+ę

2447552_777125_Plakat

 

 

Korespondenční adresa

Azylový dům pro matky s dětmi
Bruselská 298/4
Praha 2
12000

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Petr Porada
Telefon: 777 734 190
Mobil: 777 734 174
E-mail: WsLvO3p_~7c-U75c-gvoO1p

Chci podpořit klienty střediska