Azylový dům pro maminky s dětmi

když jste v těžké situaci a nemáte bydlení...

Azylový dům pro matky s dětmi

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomoc a  podpora uživatelek a jejich dětí v překlenutí jejich nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům poskytuje uživatelkám dočasné ubytování a nabízí individuální podporu a pomoc  při řešení překážek na cestě k jejich samostatnému životu ve společnosti. 

Cíle služby 

 • naplnění základních potřeb uživatelky a jejích dětí
 • posílení schopností uživatelky zvládat běžné životní situace tak, aby byla schopna své problémy řešit samostatně a stala se nezávislou na sociální pomoci a začlenila se do běžného života společnosti
 • podpora schopností uživatelky v péči o děti  a domácnost
 •   pomoc při řešení finanční situace uživatelky
 •  odchod uživatelky do stabilnějšího bydlení 

Pro koho jsme

Služba je určena matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit a zároveň musí splňovat tyto požadavky:

 • matky starší 18 let s dětmi do 18 let, popřípadě s nezaopatřenými dětmi do 26 let s trvalým bydlištěm v Praze, které se chtějí aktivně podílet na řešení své situace
 • matky s maximálně třemi dětmi včetně nenarozených (z důvodů kapacity zařízení) 
 • matky a děti, které nepotřebují asistenci další osoby při pohybu a běžné sebeobsluze

žádost o ubytování v azylu ke stažení zde

Specifika, která neumožňují přijmout zájemkyni

 • požadavek bezbariérovosti - azyl se nachází v 1. patře bez výtahu
 • zájemkyně, která žádá o ubytování výhradně i s domácím zvířetem -  AD není pro toto uzpůsoben, uživatelky sdílí společnou kuchyň a další prostory
 • musí se dorozumět česky

informace pro zájemkyně zde

Azylový dům se nachází v cihlové výstavbě v 1. patře objektu, kde jsou k dispozici 4 bytové jednotky. Objekt je v blízkém dosahu MHD, v místě s dobrou občanskou vybaveností, nedaleko se nachází park s dětským hřištěm. V ceně služby je samostatný, vybavený, zamykatelný pokoj s vlastním sociálním zařízením, sdílená vybavená kuchyň s vlastní lednicí, možnost využívat společnou pračku bez zvláštní úhrady.

Kapacita azylu je 14 lůžek.

Ceník poplatků za služby - azyl

Postup žádosti o azylové bydlení v AD Diakonie SKP v Praze

Pokud nám chcete napsat, sdělit připomínku, podnět nebo se vám něco nelíbí a chcete si stěžovat můžete využít náš online formulář zde

Zásady služby

 • respekt k důstojnosti, jedinečnosti - je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživatelkami s ohledem na jejich potřeby, je respektována jejich jedinečnost bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu či náboženské a politické přesvědčení   naplňuje hodnoty milosrdenství, naděje a fortelnosti
 • rovný přístup ke všem uživatelkám - všichni pracovníci přímé práce dodržují jednotné pracovní postupy, všechny uživatelky mají stejná práva a povinnosti - hodnota fortelnosti a společenství
 • individuální přístup - k uživatelkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle  hodnota fortelnosti
 • podpora samostatnosti a odpovědnosti – klientky vedeme k převzetí odpovědnosti za sebe a své děti, podporujeme je v samostatnosti a posilování vlastních schopností a dovedností, které vedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace  hodnota naděje a fortelnosti 
   

V letech 2019 a 2022 se azylový dům pro matky s dětmi stal součástí projektu:

"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022“

reg. č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Praha na období 2019 - 2022.

Logo OPZ barevn+ę

2447552_777125_Plakat

Korespondenční adresa

Azylový dům pro matky s dětmi - Diakonie ČCE - SKP v Praze
Varšavská 37
Praha 2
12000

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Petr Porada
Telefon: 777 734 190
Mobil: 777 734 190
E-mail: WsLvQOQ-48xy479k6ikmb
Www: skp.diakonie.cz

Chci podpořit klienty střediska