Azylový dům pro maminky s dětmi

když jste v těžké situaci a nemáte bydlení...

Azylový dům pro matky s dětmi

Poskytujeme pobytovou službu osamělým matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a kterou nezvládají řešit vlastními silami. Usilujeme o zachování rodinného soužití, předcházíme odebrání dětí z péče matky ze socioekonomických důvodů. Při poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup a podporu matek v jejich samostatnosti.

Ceník poplatků za služby - azyl

V letech 2017 a 2018 se azylový dům pro matky s dětmi stal součástí projektu:

"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“

reg. č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018.

Je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Praha na období 2016 - 2018.

Logo OPZ barevn+ę

2447552_777125_Plakat

 

 

Korespondenční adresa

Azylový dům pro matky s dětmi
Bruselská 298/4
Praha 2
12000

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Petr Porada
Telefon: 777 734 190
Mobil: 777 734 174
E-mail: WsLvO3p_~7c-U75c-gvoO1p

Chci podpořit klienty střediska