Poskytuje služby sociální prevence a sociální péče ve formě ambulantní, terénní a pobytové.

Chci podpořit klienty střediska