Správní rada Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Marie Siváková, člen – tel. 777 734 168, e-mail: sivakova@diakonieskp.cz

Miriam Svobodová, člen – tel. 777 734 179, e-mal: svobodova@diakonieskp.cz

Irena Trubačová, člen – tel. 777 734 171, e-mail: trubacova@diakonieskp.cz

 

Dozorčí rada Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Mgr. Zdenka Novotná – předsedkyně DR - email: manekin@manekin.cz

RNDr. Jaroslav Kraus, člen

Ing. Libuše Kohoutová, člen

Ing. David Řehoř, člen

PhDr. Jindřiška Seethalerová, člen

Mgr. Magdalena Šipka, člen

Jaroslava Jelínková - člen

RNDr. Jaroslav König, náhradník

Chci podpořit klienty střediska