Azyl jako bezpečné zázemí

 

Logo OPZ barevn+ę

V letech 2017 a 2018 je azylový dům pro matky s dětmi součástí projektu:

"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

reg. č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018.

Je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Praha na období 2016 - 2018.

Ubytování v azylu napomáhá stabilizaci krizové situace maminek s dětmi v případě ztráty bydlení. Je prevencí před sociálním vyloučením, rozpadem rodiny a umístěním dětí mimo biologickou rodinu. Je prevencí dalšího rozvoje patologických vztahů v rodině. Cílem je stabilizace psychického stavu, následná podpora, zabránění opakovaného selhávání ohrožených rodin a postupné začlenění do většinové společnosti.

Maminky jsou aktivně zapojeni do řešení jejich sociální situace po celou dobu pobytu, protože hlavním cílem je podporovat rodiny k samostatnosti, k aktivnímu řešení problémů, které v mnoha případech vedly ke ztrátě bydlení.

Kromě socioekonomických problémů mají maminky stížený přístup na trh práce, častěji selhávají v pracovním i osobním životě, často nemají podporu ve svém nejbližším sociálním okolí, transgenračně se přenášejí špatné vzorce chování.

2447552_777125_Plakat

 

Chci podpořit klienty střediska