Azyl jako bezpečné zázemí

V letech 2017 a 2018 je azylový dům pro matky s dětmi finančně podporován Evropskou unií v rámci OPZ a ESF.

Logo OPZ barevn+ę

Ubytování v azylu napomáhá stabilizaci krizové situace maminek s dětmi v případě ztráty bydlení. Je prevencí před sociálním vyloučením, rozpadem rodiny a umístěním dětí mimo biologickou rodinu. Je prevencí dalšího rozvoje patologických vztahů v rodině. Cílem je stabilizace psychického stavu, následná podpora, zabránění opakovaného selhávání ohrožených rodin a postupné začlenění do většinové společnosti.

Maminky jsou aktivně zapojeni do řešení jejich sociální situace po celou dobu pobytu, protože hlavním cílem je podporovat rodiny k samostatnosti, k aktivnímu řešení problémů, které v mnoha případech vedly ke ztrátě bydlení.

Kromě socioekonomických problémů mají maminky stížený přístup na trh práce, častěji selhávají v pracovním i osobním životě, často nemají podporu ve svém nejbližším sociálním okolí, transgenračně se přenášejí špatné vzorce chování.

 

Chci podpořit klienty střediska